نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری)

نویسنده : عباسی، نوشین؛ ولی بیگ، نیما؛ سعدوندی، مهدی؛ نویسنده مسئول : قاسمی سیچانی، مریم؛

مجله: نگرش های نو در جغرافیای انسانی » بهار 1399- شماره 46 علمی-پژوهشی/ISC ‏(17 صفحه – از 439 تا 455)

چکیده:

گردشگری و سفر، پدیده‌ای اجتماعی است که در شکل‌دهی به واقعیّت‌ها و شناساندن ارزش‌های نهان فرهنگی سهم به سزایی دارد. در نگرش سنتی، گردشگری عمدتا دارای ماهیّتی مکان‌محور بوده که بر اساس تجربه انسانی از مکان، شکل می‌گیرد. بررسی هم‌پوشانی جاذبه‌های تاریخی-فرهنگی، طبیعی، تفریحی و مراکز اقامتی در شهر اصفهان، تمرکز آن‌ها را در هسته تاریخی شهر نشان می‌دهد؛ که با توجّه به گسترش جغرافیایی، سازمان شهر نیازمند بازنگری در راستای ایجاد مکان‌های جدید و مطلوب است. بدین منظور، این مطالعه با هدف تشخیص نظام حاکم بر لایه‌های پنهان کالبد مساجد ارزشمند تاریخی محدوده بازار بزرگ اصفهان، از دیدگاه سازمان شکلی مترتب بر فضاها و مراتب رابط، در پی خوانش ویژگی‌های هندسی نهفته در ساختار پلانی مسیر حرکتی نمازگزاران در مساجد بوده است. در ادامه این روند و بر مبنای داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی، سنجش هندسی و شکلی اجزاء مسیر از درگاه به محراب صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق، بر استفاده مکرّر از نسبت عددی مشخص و فرم تکرارشونده مربع در مراتب شکلی مسیر ‌حرکتی، تاکید نموده و از آن به عنوان عاملی اثربخش در ایجاد هم‌پیوندی در مراتب حرکتی، یاد کرده است. همچنین، با پیشنهاد بهره از این ساختار در کالبد مساجد نوین، افزون بر آن که بر پیوند میان هندسه و مفهوم «قدر» به مثابه عاملی در راستای پیوستگی در مراتب تاکید می‌کند؛ به سبب پیوند تصور ذهنی گردشگران میان میراث کهن و جاذبه‌های جدید شهری، موجب رونق صنعت گردشگری در این شهر خواهد شود

ادامه مطلب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu