آپارتمان مسکونی قشم
کارفرما: سید باقر موسوی
طراحی: مهدی سعدوندی
همکاران طراحی: راحیل ناظم، مهشید کریمی، سعید قاسمی نژاد، زهرا ادیب، سپیده ساعی، احمدرضا توکلی
همکار پرازنته: گروه پرداز
اجرا: در حال اجرا
موقعیت: جزیره قشم، محله سام و زال
سال طراحی: 1395
سال اجرا: در حال اجرا

متن توضیح پروژه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu