مطب جراحی زیبایی
کارفرما: دکتر مسعود جعفری پور
طراحی: مهدی سعدوندی – راحیل ناظم
همکاران طراحی: سپیده ساعی –  مسیح مسجدی
همکار پرازنته: گروه معماری پرداز
عکس: ترانه افتخاری
اجرا: احمدرضا توکلی
موقعیت: اصفهان خیابان توحید
سال طراحی: 1397
سال اجرا: 1398

آفرینش مظهر زیبای اسماء و صفات حق است و طبیب زیبایی سعی در زیباتر کردن صورت ها دارد. صورت ها درون خود باطنی شگفت انگیز و معنا داری دارند. صورت آدمی هم از این قاعده مستثنی نیست، حتی پس پرده ظاهر این رخ جزییاتی شگرف برای ایستایی و حفظ این زیبایی است. استخوان هایی متخلخل که وظایف گوناگونی دارند با هندسه ای شگفت انگیز. اجزاء استخوان ها با این هندسه مستحکم تر و سبک تر شده, عایقی می شوند برابر تغییرات برودتی و حرارتی. در طراحی مطب از این هندسه برای زیباتر کردن مطب بهره گرفته شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu