دفتر نیاشهر
طراحی: راحیل ناظم – مهدی سعدوندی
همکار پرازنته: دفتر معماری پرداز
عکس: امیر مسعود اقارب پرست
اجرا: علیرضا نیلچیان – مجید نیلچیان
موقعیت: اصفهان چهارراه ملک
سال طراحی: 1395
سال اجرا: 1395

نیاشهر برای اندیشه های نوی برخواسته از زمینه شکل گرفت. محل دفتر مطب سابق یک دکتر ارتوپد بود با کاشی و سرامیک های سفید. چاره اندیشی برای پوشاندن این کاشی و سرامیک ها منجر به تولید محصولی جدید با پایه خاک شد که با ضخامتی حدود سه میلیمتر. استقامتی مثل زدنی در مقابل فرسایش و سایش و شستشو داشت. تحقیق و توسعه این محصول به اختراع و ثبت “نماپوش” در رنگ ها و طرح ها با قابلیت های گوناگون شد. مابقی اجزاء دفتر نیز با توجه به سادگی و کم هزینگی و حس و حال نوستالژیک طراحی و ساخته شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu