آپارتمان مسکونی جمال آباد نیاوران
کارفرما: مهندس یزدانی
طراحی: مهدی سعدوندی
همکار پرازنته: گروه پرداز
عکس: مهدی سعدوندی
سازه: مهندس کتیرایی
اجرا: مهندس مسعود مقدم
موقعیت: تهران، نیاوران، جمال آباد
سال طراحی: 1382
سال اجرا: 1385

این پروژه در سال 1381 بصورت مسابقه محدود بین مهدی سعدوندی، کوروش رفیعی و بهرام شکوهیان برگزار شده است که طرح برگزیده  طرح حاضر است.

با توجه به مکان پروژه که دید 360 درجه به باغ ها و چشم اندازهای شهر تهران دارا است، قاب بندی ها و زوایای مختلف مهم شده اند همچنین در این پروژه، بام نقش حیاط امروزی را دارد

این ساختمان محل اقامت کارفرما و خانواده درجه یک ایشان است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu