پاویون تجربه
کارفرما: دکتر محسن رنانی
طراحی: مهدی سعدوندی
همکاران طراحی: جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
همکار پرازنته: گروه معماری پرداز
عکس: انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان
اجرا: دفتر نیاشهر و دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
موقعیت: اصفهان رهنان
سال طراحی: 1397
سال اجرا: 1397

حیاطی زیبا و باصفا طلب می کرد که در اوقات گوناگون محفلی شود برای حضور، برای رابطه با خود، رابطه با خدای خود، رابطه با دوستان خود. پس بر آن شدیم تا سازه ای برافراشته شود با کمترین مصالح، کمترین دیواره، کمترین خودنمایی، تا با گذشت اوقات خوش، سبز شود، رشد کند، بالنده شود. چنین بود که با همت همکاران نیاشهر و دوستان ( دانشجویان معماری دانشگاه هنر اصفهان) ورق های فلزی خم شد و به هم متصل گشت و در لابه لای شاخ و برگ و تنه درختان حیاط پدری دکتر محسن رنانی به ایستایی و استوا رسید. باشد که به مرور سبز تر و خرم تر شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu